موفقیت

۵ تیر ۱۳۸۹

۲۱ جمله انرژی زا از آنتونی رابینز

یک به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .دو با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق […]
۱۳ تیر ۱۳۸۹

صبر داشته باش

یه روزی ، یه جایی ، یه جوری ، یه کسی ، یه چیزی…. صبر داشته باش
۲ مرداد ۱۳۸۹

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست

یکروز وقتى کارمندان به اداره رسيدند، اطلاعيه بزرگى را در تابلوى اعلانات ديدند که روى آن نوشته شده بود: ديروز فردى که مانع پيشرفت شما در […]
۶ شهریور ۱۳۸۹

انقدر نگو چرا؟ بگو چطور؟

قانـــون دانــــه نگاهي به درخت ســـيب بيندازيد. شايد پانـــصد ســـيب به درخت باشد که هر کدام حاوي ده دانه است. خيلي دانه دارد نه؟ ممکن است […]
۹ شهریور ۱۳۸۹

انعکاس کارهای ما

هر چيزي كه در زندگي انجام دهي يا بگويي بسوي تو باز خواهد گشت و زندگي انعكاس كارهاي ماست. اگر در دنيا بدنبال عشق باشي، در […]
۱۸ شهریور ۱۳۸۹

مثبت اندیشی و نتیجه آن در زندگی

چیزی که نحوه زندگی انسانها را مشخص می کند، تفسیر و نوع دیدشان نسبت به وقایع بیرونی است نه خود آن وقایع. سرمنشأ مثبت اندیشی از […]
۵ مهر ۱۳۸۹

جملاتی از آنتونی رابینز ۲

  – اگر فکر کنید کاری را می توانید یا نمی توانید انجام دهید ، در هر دو صورت درست فکر کرده اید . – اگر […]
۱ آبان ۱۳۸۹

The world is your mirror

The world is your mirror. The good you find in others, is in you too. The faults you find in others, are your faults as well. […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون مدیراجرائی اسبق در شرکت کوکاکولا   فرض کنید زندگی همچون یک بازی است . قاعده این بازی چنین است که […]