کلام خدا 2

زبان عربی قرآن
۲۶ بهمن ۱۳۸۹
نگین انگشتر
۳ اسفند ۱۳۸۹
نمایش همه

کلام خدا 2

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان، بخشایندۀ مهربان، فرمانروای روز جزاست. تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم، مارا به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که نعمتشان داده ای، نه غضب شدگان و گمراهان. (۷ – ۱: ۱)
الف.لام. میم .بی تردید این کتاب راهنمای اهل تقواست: آنان که به غیب ایمان دارند، و نماز را برپا می دارند، و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند، آنها به آنچه برتو و پیامبران پیشین نازل شده است، ایمان داشته، وبه آخرت یقین دارند، آنها ازهدایت پروردگارشان برخوردارند، و خود رستگارانند( ۲: ۱- ۵ )
خداوند درقسمتی ازآيۀ: “۱۱۰” درسورۀ: “۳” فرموده: “بهترين گروهى كه ازميان مردمان بيرون آورده شده اند، شمائيد كه به نيكوئى امر ميكنيد و ازنا پسند سرباز ميزنيد و بخداى يگانه ميگرويد .” درآیۀ:”۳۳” ازسورۀ:”۴۱” فرموده: “کیست که گفتارش نیکوتر از سخن کسی است که بسوی خدا دعوت می کند وکار شایسته انجام میدهد، ومیگوید: ” من ازمسلمانان هستم.”
وهمینطورخداوند درآیۀ: “۴ ۱۰ ازسورۀ:”۳” امرفرموده: “بايد ازميان شما گروهى باشند كه مردم را بسوى نيكى و نيكوكارى بخوانند، و امر به معروف و نهى از ُمنكر كنند، و اينانند مردمان رستگار.” وسپس خواجه عبدالله انصاری در این باره فرموده: “چنين امتى كه داعيان خير ونيكى هستند، به اقامت حق قائمند وازحول وقوّت خويش آزادند، و ازدايرۀ اعمال و احوال بيرون، خدا را دانند و خدا را خوانند و ازخلق و ملامت آنان نينديشند، هرچيز چنانكه هست بينند، ديگران از ُصنع به صانع نگرند و اينان از صانع در ُصنع، و سوختۀ وصلند و كُشتۀ محبّت.” خدايا! به شناخت تو زندگانيم، به نصرت تو شادانيم، به كرامت تو نازانيم، به عزت تو عزيزانيم. خداوندا! ما كه بتو زنده ايم هرگز كى ميريم؟ ما كه بتو شادمانيم، كى اندوهگين شويم؟ ما كه بتو نازانيم چون بى تو بسرآريم؟ ما كه به تو عزيزيم هرگز چون ذليل شويم؟

quran1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *