21 جمله اثربخش

نوروز 91
۳ فروردین ۱۳۹۱
اگر می توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم
۶ فروردین ۱۳۹۱
نمایش همه

21 جمله اثربخش

ONE . Give people more than they expect and do it cheerfully .

توقع مردم را بیشتر از آنچه که هست بر آورده کرده و آنها را خوشحال کنید

TWO . Marry a man/woman you love to talk to . As you get older, their conversational skills will be as important as any other .

با کسی ازدواج کنید که همیشه برای صحبت با او مشتاق هستید زیرا در کهنسالی صحبت کردن مهمترین مهارتی است که به آن نیاز خواهید داشت

THREE . Don’t believe all you hear, spend all you have or sleep all you want .

هر آنچه را که می شنوید باور نکنید هر طور که دوست دارید زندگی کنید

FOUR . When you say, ‘I love you,’ mean it .

وقتی میگویید " دوستت دارم " واقعآ دوست بدارید

FIVE . When you say, ‘I’m sorry,’ look the person in the eye .

وقتی از کسی "معذرت خواهی" می کنید در چشمانش نگاه کنید

SIX . Be engaged at least six months before you get married .

قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانید

SEVEN . Believe in love at first sight .

به عشق در یک نگاه اعتقاد داشته باشید

EIGHT . Never laugh at anyone’s dreams . People who don’t have dreams don’t have much .

هیچ گاه به آرزوهای کسی نخندید انسانی که آرزو نداشته باشد هیچ چیز ندارد

NINE . Love deeply and passionately . You might get hurt but it’s the only way to live life completely .

عمیق و عاشقانه عشق بورزید شاید لطمه بخورید , ولی این تنها راه برای کامل زیستن است

TEN . In disagreements, fight fairly . No name calling .

در اختلافات منصف باشید هیچ گاه اسم کسی را در دعواهایتان نیاورید

ELEVEN . Don’t judge people by their relatives .

هیچ گاه کسی را با بستگانش نسنجید

TWELVE . Talk slowly but think quickly .

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید

THIRTEEN! . When someone asks you a question you don’t want to answer, smile and ask, ‘Why do you want to know?’

هرگاه کسی از شما سوالی پرسید که مایل به پاسخ دادن آن نبودید لبخندی بزنید و بپرسید که برای چه می خواهی بدانی

FOURTEEN . Remember that great love and great achievements involve great risk .

به خاطر داشته باشید که عشق و دستاورد های بزرگ فقط با ریسک ممکن است

FIFTEEN . Say ‘bless you’ when you hear someone sneeze .

وقتی کسی عطسه میکند به او بگویید عافیت باشد

SIXTEEN . When you lose, don’t lose the lesson .

از هر شکستی درس بگیرید

SEVENTEEN . Remember the three R’s: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your actions .

سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود

احترام به دیگران

و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید

EIGHTEEN . Don’t let a little dispute injure a great friendship .

اجازه ندهید یک اختلاف کوچک دوستیتان را خدشه دار کند

NINETEEN . When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it .

وقتی متوجه اشتباه خود شدید با قاطعیت برای اصلاح آن قدم بردارید

TWENTY . Smile when picking up the phone . The caller will hear it in your voice .

وقتی تلفن را برمیدارید لبخند بزنید . مخاطب شما لبخند را حس میکند

TWENTY- ONE . Spend some time alone .

مدتی را تنها سپری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *