پائولو کوئیلو

نظرات مختلف انیشتن
۸ مرداد ۱۳۹۲
گول برند های جعلی و مدعیان برند های بزرگ در ایران را نخورید!
۹ مرداد ۱۳۹۲
نمایش همه

پائولو کوئیلو

پدری روزنامه میخواند.. اما پسر کوچکش مدام مزاحمش میشد
.حوصله ی پدر سر رفت
. صحفهای از روزنامه را – که نقشه جهان را نمایش میداد..
جداو قطعه قطعه کرد و به پسرش داد.
“بیا کاری برات دارم. یک نقشه ی دنیا به تو میدهم ..ببینم میتونی ان را دقیقا” همانطور که هست درست کنی”…
و دوباره به سراغ خواندن روزنامه اش رفت
می دانست که پسر تمام روز گرفتار این کار خواهد بود..اما
یک ربع ساعت بعد .پسر با نقشه کامل برگشت..!!
پدر با تعجب پرسید :مادرت به تو جغرافی یاد داده؟؟؟
پسر جواب داد:(جغرافی دیگر چیست؟..اتفاقا پشت همین صحفه تصویری از یک ادم بود
.من وقتی تونستم ان ادم را بسازم.. دنیا را هم دوباره ساختم))
************
پائولو کوئیلو…پدران.فرزندان.نوه ها..ترجمه-ارش حجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *