های … ای آیینه معنا کن مرا

چقدر کثیفی دنیا…
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
خدایا
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
نمایش همه

های … ای آیینه معنا کن مرا

باز می خواهم تو را پیدا کنم
با تو شاید خویش را معنا کنم
من کی ام؟ گر خودشناسی داشتم
کی ز خود بودن هراسی داشتم؟
های … ای آیینه معنا کن مرا
گم شدم در خویش پیدا کن مرا
فرصتی تا رود را پیدا کنم
قطره قطره خویش را دریا کنم
اهرمن دارد مجابم می کند
لای لای اش گاه خوابم می کند
آه … اگر این قطره در شن گم شود
ظاهرم در چاه باطن گم شود
شیشه ی این دیو در دست من است
همت اما وای … با اهریمن است
های … ای آیینه تصویرم مکن
آنچه می خواهد من پیرم مکن
های … ای آیینه حاشا کن مرا
گم کن و آزاد پیدا کن مرا
با من دریایی من موج باش
در حضیض من هوای اوج باش
می توانی می توانی آن من
بازگردانی من انسان من
شیخ ما دیری ست شب ها با چراغ
دیگر از انسان نمی گیرد سراغ
الفتی تا ما چراغ او شویم
خانه خانه در سراغ او شویم
محمدعلی بهمنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *