نماز در قران

قانون کامیون حمل زباله
۱۶ خرداد ۱۳۹۰
برای عموم
۱۷ خرداد ۱۳۹۰
نمایش همه

نماز در قران

من «الله» هستم; معبودى جز من نيست! مرا بپرست، و نماز را براى ياد من بپادار !
﴿۱۴﴾طه: و اينكه مساجد از آن خداست ، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد!
﴿۱۸﴾الجن: به بندگان من كه ايمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند; و از آنچه به آنها روزى دادهايم، پنهان و آشكار، انفاق كنند; پيش از آنكه روزى فرا رسد كه نه در آن خريد و فروش است، و نه دوستى! (نه با مال میتوانند از كيفر خدا رهايى يابند، و نه با پيوندهاى مادى!
(13) إبراهيم: خانواده خود را به نماز فرمان ده; و بر انجام آن شكيبا باش! از تو روزى نمیخواهيم; (بلكه) ما به تو روزى میدهيم; و عاقبت نيك براى تقواست!
﴿۱۳۲﴾ طه: از صبر و نماز يارى جوئيد; (و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به پروردگار ، نيرو بگيريد;) و اين كار، جز براى خاشعان، گران است.
﴿۴۵﴾ البقرة: َپس نماز را برپا داريد، و زكات بدهيد، و به خدا تمسك جوييد، كه او مولا و سرپرست شماست. چه مولاى خوب، و چه ياور شايستهاى.
﴿۷۸﴾ الحج: آنچه را از كتاب (آسمانى) به تو وحى شده تلاوت كن، و نماز را برپا دار، كه نماز (انسان را) از زشتيها و گناه بازمیدارد، و ياد خدا بزرگتر است; و خداوند میداند شما چه كارهايى انجام میدهيد.
﴿۴۵﴾ نیت: بگو: «نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است.
﴿۱۶۲﴾ الأنعام: ای کسانی که ايمان آورده ايد، هنگامی که به نماز برمی خيزيد، بايد: (۱) صورت هايتان را بشوييد، (۲) دست هايتان را تا آرنج بشوييد، (۳) سرهای خود را مسح بکشيد و (۴) پاهای خود را تا قوزک پا بشوييد. اگر به دليل ارضای جنسی تميز نيستيد، حمام کنيد. اگر بيمار، يا در حال سفر هستيد، يا چيزی از دستگاه گوارش (ادرار، مدفوع يا گاز از مخرج) دفع شد، يا با زنان (به طور تحريک آميز) تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم کنيد. بدين ترتيب كه دستان خود را به خاک خشک تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دست های خود را مسح بکشيد. خدا نمی خواهد دين را بر شما سخت بگيرد؛ او می خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد كه سپاسگزار باشيد.
النساء : از هر جا (و از هر شهر و نقطهاى) خارج شدى، (به هنگام نماز،) روى خود را به جانب «مسجد الحرام» كن! اين دستور حقى از طرف پروردگار توست! و خداوند، از آنچه انجام میدهيد، غافل نيست و از هر جا خارج شدى، روى خود را به جانب مسجد الحرام كن! و هر جا بوديد، روى خود را به سوى آن كنيد! تا مردم، جز ظالمان (كه دست از لجاجت برنمیدارند،) دليلى بر ضد شما نداشته باشند; (زيرا از نشانه هاى پيامبر، كه در كتب آسمانى پيشين آمده، اين است كه او، به سوى دو قبله، نماز میخواند.) از آنها نترسيد! و (تنها) از من بترسيد! (اين تغيير قبله، به خاطر آن بود كه) نعمت خود را بر شما تمام كنم، شايد هدايت شويد!
(۱۴۹,۱۵۰﴾ البقرة: اوقات نماز در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار; چرا كه حسنات، سيئات (و آثار آنها را) از بين میبرند; اين تذكرى است براى كسانى كه اهل تذكرند!
﴿۱۱۴﴾ هود: آنچه را از كتاب (آسمانى) به تو وحى شده تلاوت كن، و نماز را برپا دار، كه نماز (انسان را) از زشتيها و گناه بازمیدارد، و ياد خدا بزرگتر است; و خداوند میداند شما چه كارهايى انجام میدهيد!
﴿۴۵﴾العنكبوت: در انجام همه نمازها، (به خصوص) نماز وسطى ( نماز ظهر) كوشا باشيد! و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد!
﴿۱۱۴﴾هود: اى كسانى كه ايمان آورده ايد بردگان شما، و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند، در سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، و نيمروز هنگامى كه لباسهاى (معمولى) خود را بيرون میآوريد، و بعد از نماز عشا; اين سه وقت خصوصى براى شماست; اما بعد از اين سه وقت، گناهى بر شما و بر آنان نيست (كه بدون اذن وارد شوند) و بر گرد يكديگر بگرديد (و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نماييد). اين گونه خداوند آيات را براى شما بيان میكند، و خداوند دانا و حكيم است!
﴿۵۸﴾النور: نماز را از زوال خورشيد (هنگام ظهر) تا نهايت تاريكى شب (نيمه شب) برپا دار; و همچنين قرآن فجر (نماز صبح) را; چرا كه قرآن فجر، مشهود (فرشتگان شب و روز) است!
﴿۷۸﴾الإسراء: شرایط نماز گذار و بر نمازهاى خويش، مراقبت مى كنند!
نور (37﴾:مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمیكند اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر میدانستيد!
﴿۹﴾ جمعه: اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد! ….
﴿۳۴﴾ المعارج: كسانى كه شبانگاه براى پروردگارشان سجده و قيام میكنند…
﴿۶۴﴾ فرقان: او همواره خانوادهاش را به نماز و زكات فرمان میداد; و همواره مورد رضايت پروردگارش بود.
﴿۵۵﴾النور: اما پس از آنان، فرزندان ناشايستهاى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از شهوات پيروى نمودند; و بزودى (مجازات) گمراهى خود را خواهند ديد!
﴿۵۹﴾ مريم: خشوع، ادب جسمى و روحى است برای رضايت پروردگارش مراقبت و مواظبت مى كنند! بعضى كار را به خاطر نماز رها میكنند با نشاط به سوى نماز حركت میكنند زينت خود را به هنگام نماز و رفتن به مسجد بهترین لباس را براى نماز میپوشند عشق ثابتى نسبت به نماز دارند حفاظت بر نمازهاى واجب است كه با شرائط انجام گیرد. براى نماز سحرخیزى دارند شب را با نماز، صبح میكنند و بعضی از افراد نیز هستند که سجده ای همراه با اشک دارند:«سجداً و بکیّاً» وقتی در زمان جنگ، سفر می کنيد، اگر بيم آن داريد که کافران به شما حمله کنند، خطايی مرتكب نمی شويد که نماز خود را شكسته بخوانيد. مسلماً، کافران دشمن سرسخت شما هستند.

2 Comments

  1. sajad گفت:

    bikhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil baba,

  2. 3pehr گفت:

    سجاد جان، اینو نوشتم تا خیلی از کسایی که تا باهاشون صحبت میکنی، میگن : ” اصلا کجای قرآن نوشته! ” بفهمن نماز خوندن رو توی قرآن نوشته، نه یکبار بلکه شونصد بار. حالا اصلا اعتقاد داشتن یا نداشتن به قرآن و خداو اینا یه بحث دیگه ایه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *