مناجاتی از مصطفی ملکیان

عادتهایی كه سبب تخریب سلولهای مغزی میشوند !
۱۷ شهریور ۱۳۹۱
زندگی زیباست
۱۸ شهریور ۱۳۹۱
نمایش همه

مناجاتی از مصطفی ملکیان

خدایا، اندیشه ام را در مسیری معنوی و روحانی قرار ده، تا روحم را با تو در آمیزم، و لذت بودن با تو را در لحضه لحظه ی زندگی ام دریابم.

خدایا، به من بینشی عطا کن که هیچ وقت خود را با دیگران مقایسه نکنم، بر آنهایی که از من برتر هستند حسد نورزم، و بر آنهایی که پایین ترند فخر نفروشم، و بر آنچه دارم قناعت کنم و همیشه در این اندیشه باشم که از آنچه در حال حاضر هستم فراتر بروم.

خدایا، به من فهمی عطا کن تا تفاوت های خود را با دیگران دریابم، و بفهمم با شخصیت منحصر به فردی که دارم قاعدتا زندگی منحصر به فردی نیز خواهم داشت، که از جهاتی می تواند متفاوت از زندگی دیگران باشد، مهم آن است که به تفاوت های خودم و تفاوت های دیگران احترام بگذارم و زندگی ام را مطابق با آنچه هستم شکل ببخشم.

خدایا، توانایی عشق به دیگری را در وجودم بارور ساز، تا انسان ها را خالصانه دوست بدارم، و بهترین لحظات لذت زندگی ام، لحظاتی باشد که بدون هیچ چشم داشتی، خدمتی به هم نوعم می کنم.

خدایا، مرا از هر نوع نفرت و کینه ای که حوادث تلخ روزگار در وجودم نهاده است، رها کن، تا با رهایی از نفرت و کینه، بتوانم دیگران را آن طور که هستند بپذیرم و دوست بدارم.

خدایا، فهم مرا از زندگی چنان ژرف ساز تا قوانین آن را دریابم، و بفهمم که در زندگی چیزهایی هست که قابل تغییر نیست، قوانینی هست که از آنها تخطی نمی توان کرد، تا ساده لوحانه نپندارم که هر آنچه را که می خواهم می توانم داشته باشم، و هر آنچه را که آرزو می کنم خواهم داشت.

خدایا، این توانایی را به من عطا فرما تا در لحظه لحظه ی زندگی ام، در لحظه ی حال و برای آنچه هم اکنون می گذرد زندگی کنم، و زیبایی و شادی هایی را که هم اکنون از آنها برخوردار هستم را با اندیشیدن بیش از به گذشته ای که دیگر پایان یافته است، و دغدغه ی بیش از حد برای آنچه هنوز نیامده است، نادیده بگیرم.

خدایا مگذار که در بند گذشته باقی بمانم، و چنان تعهد و دغدغه کشف حقیقت را درونم شعله ورساز که هیچگاه به خاطر آنچه در گذشته حقیقت می دانسته ام و آبرو، حیثیت و شخصیت اجتماعی ام بدان وابسته است، از حقیقت هایی که هم اکنون به آنها دسترسی می یابم، و ممکن است همه آنچه در گذشته حقیقت می دانسته ام به چالش بکشد و بی اعتبار سازد، محروم نمانم.

خدایا، مرا به انضباط درونی متعهد کن، تا بفهمم و بدانم که هر کاری که دوست دارم و از آن لذت می برم را مجاز نیستم که انجام دهم.

خدایا، کمکم کن تا عمیقا دریابم که زندگی بیش از آنچه می پندارند جدی است، و برای هیچ انسانی استثنا قائل نمی گردد، همه ما برای آنچه می خواهیم و در آرزوی آن هستیم باید تلاش کنیم و شایستگی و لیاقت به دست آوردن آن را داشته باشیم. خدایا، به من بیاموز که بدون شایستگی و لیاقت داشتن چیزی، نخواهم که آن را از آسمان برایم بفرستی.

و در آخر؛ خدایا، نعمت سکوت را بر من ارزانی دار، تا در آن لحظاتی که طنین زندگی روزمره در درونم آرام می گیرد، نوای دلنشین و آرامش بخش حضور تو در روح و وجودم، مرا گرم و آرام سازد.

2 Comments

  1. آزاده گفت:

    خیلی عالی …….. پایدار و برقرار باشید

  2. آزاده گفت:

    خیلی عالی بود …….. پایدار و برقرار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *