مقایسه از نظر اوشو

شناخت خدا و عارف از دیدگاه اوشو
۹ مهر ۱۳۸۹
ما میتوانیم
۱۰ مهر ۱۳۸۹
نمایش همه

مقایسه از نظر اوشو

From the very beginning you are being told to compare yourself with others. This is the greatest disease; it is like a cancer that goes on destroying your very soul because each individual is unique, and comparison is not possible. I am just myself and you are just yourself. There is nobody else in the world you can be compared with. OSHO

از همان ابتدا به تو گفته‌اند خودت را با دیگران مقایسه کن
این بزرگترین بیماری است و مثل خوره روحت را می‌خورد
زیرا هر کسی برای خود یگانه و منحصر به فرد است
مقایسه ممکن نیست
من خودم هستم و تو خودت هستی
در این دنیا کسی با تو قابل قیاس نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *