سخنانی بسیار زیبا

میوه فروش
۲۶ خرداد ۱۳۹۰
قفل در
۲۸ خرداد ۱۳۹۰
نمایش همه

سخنانی بسیار زیبا

روز را خورشید میسازد. روزگارش را ما

********
برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
********
جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشه وگرنه خوابمان میگیره، دست انداز ها نعمتند
********
از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
********
باطن وسیرت واقعی مردم رادرزمان بدبختیشان می توان شناخت. . .
********
مگر میشود با سنگ انداختن پیاپی در آب، ماه را از حافظه ی آب گرفت؟
********
چقدرسخت است، خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها . . .
********
گناهی که پشیمانی بیاورد ٬ بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد
********
ساده ترین کار جهان این است که خود باشی

و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند
********
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید
********
وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن
********
نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی . .
********
شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی
********
اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .
********
ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست ،هر بادی برایش باد مخالف است

*******
(کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند . (آبراهام لینکلن)

********
خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند.
*******
درنگاه کسی که پرواز را نمیفهمد هر چه بیشتر اوج بگیری کوچک ترخواهی شد

*******
از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی . . .

********
گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .
********

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *