ذن (Zen) چیست؟

بودا
۲۱ تیر ۱۳۹۲
اوشو
۲۳ تیر ۱۳۹۲
نمایش همه

ذن (Zen) چیست؟

ذن (Zen) چیست؟
• ذن مانند اهرمی برای نگهداشتن خویش شكسته ما عمل می كند و كاوشی است برای یافتن مفهوم و حقیقت وجودی ما.
• ذن به ما برنامه یی برای اعتلای خویشتن واقعی می دهد. به مانشان می دهد تمام مشكلات و نارضایتی هایمان از عدم تطابق نیازهایمان با یكدیگر و با جهان نشأت می گیرد.
به راستی ما كیستیم؟ واقعاً معنای زندگی چیست؟ چطور می توانیم با وجود مشكلات ظاهراً همیشگی به شادی پایدار دست یابیم؟ اینها سؤالات اساسی زندگی است و در پی یافتن پاسخ این سؤالها «ذن» به وجود می آید.
ذن می تواند چاقوی جراحی كوچك مفیدی باشد كه رگه های توقعات نامعقول ، باورها و اعتقادات شكل گرفته یی را كه بین ما و رویدادهای واقعی جدایی می اندازد از بین ببرد. ذن به ما نشان می دهد آنچه كه اشتباهاً خود و هویت فردیمان می نامیم در واقع ماسكی است كه بر روی خویشتن واقعی و ذاتمان زده ایم. اگر واقع بین باشیم عقاید، باورها، تعصبات، آموزشهای علمی و فرهنگی، موقعیت خانوادگیمان همه اینها فقط عوامل فرعی هستند،

ابزاری ضروری برای بقا و ورود به اجتماع بزرگتر. اما خود واقعی شما نیستند. بدون وجود عواملی چون مذهب، جنسیت (زن یا مرد بودن) ومسائلی از این دست ما چه و كه هستیم؟ اگر كارتان را از دست بدهید آیا خودتان را می بازید؟ به نظر می رسد كه ما شدیداً گرفتار این عوامل هستیم اما با وجود تمام این تغییرات، درون ما چیزی است كه ثابت می ماند. عاملی كه شایسته اعتماد باشد چیست و كجاست؟ اگر عوامل بیرونی آنقدر متغیر و ناپایدار هستند پس باید به درونمان (باطنمان) رجوع كنیم اما باطنمان چیست؟ نقش ما دراین جهان چیست؟ ذن ما را در پاسخ به این پرسشها یاری می كند اگرچه خودش پاسخ نیست. اینكه ذن چیست در واقع خود بزرگترین سؤال است. ذن مانند اهرمی برای نگهداشتن خویشتن شكسته ما عمل می كند و كاوشی است برای یافتن مفهوم وحقیقت وجودی ما . ذن می تواند یكه و تنها مانند یك بالون بزرگ معلق درهوا ما را به یگانگی پروردگار یا خویشتن واقعی برساند.هنگام اجرای ذن در روند شناخت و كاهش تعلق خاطرمان، عقاید و افكارمان را كنار می گذاریم همانطور كه می توانیم كوله باری را كه خیلی برایمان سنگین شده زمین بگذاریم بنابراین می توانیم كوله بار سنگین خویشتن راهم به زمین بگذاریم كه برحسب شرایط فردی و اعتقاداتمان این بار را شناسایی می كنیم. ذن درواقع توجه به جریان زندگی است همانطور كه الآن ودراین دنیا وجود دارد. شناخت آگاهانه ، نه موشكافانه از روند عملكرد خود واقعی تان است كه قبل ازاینكه اندیشه، عقاید و اعتقادات ظاهر شوند و مرز تجربه و شهرت را جست وجو كنند به وجود می آید. باتوجه به ذات اصلی مان، ما می توانیم دست افكاری كه ما را از كشف خودمان عاجز می كند، كوتاه كنیم.
هرچه ما در روابطمان با دنیا، دیگران و خود واقعی مان بی اختیارتر و احساسی تر برخورد می كنیم دنیا وخود درونیمان هم با ما متحد می شوند وما به این نكته می رسیم كه مشكل طرزفكر ما بوده نه چیز دیگری. ذن برنامه پیشرفت اصلی و نهایی زندگی است. ذن افكارمان را برای خویشتن واقعی مان به معرض نمایش می گذارد وبه ما نشان می دهد چطور ما از وابستگی بیماریهایمان ، قضاوت نادرست واختلاف رنج می بردیم . ذن به ما برنامه یی برای اعتلای خویشتن واقعی می دهد و ما را در پیمودن مراحل یاری می دهد. به ما نشان می دهد تمام مشكلات ونارضایتی هایمان از عدم تطابق نیازهایمان با یكدیگر و با جهان نشأت می گیرند. وقتی كه بدون تأمل از مسیر خودرو تندرویی كنار می كشید درواقع ذن عمل كرده است. وقتی هنگام تماشای فیلمی گریه می كنید و از ناراحتی قهرمان داستان ناراحت می شوید بازهم ذن عمل می كند. وقتی ناخودآگاه با قدمهای متوازن راه می روید، جریان سیال اندیشه هایتان وتنفس خودكاری كه شما را زنده نگه می دارد همه كار ذن است . ذن شما را فراموش نمی كند. نه ، هرگز! شمایید كه آن را فراموش كرده اید. این شمایید كه قدر این لحظات را نمی دانیدوفكر می كنید تك و تنها شما هستید كه رنج می برید. این شمایید كه دنبال مفهوم عالی و پست (برای زندگی)، رضایت خاطر، تلافی یا رهایی هستید. پركردن خلأ وجودی خود با مفهوم زندگی به وسیله عوامل بیرونی مانند ریختن آب دراقیانوس است. (آب درهاون كوبیدن است). ذن ساعت شماطه داری است كه ما را بیدار می كند و از خوابگردی در واقعیت جدا می كند. نقشه دوستانه یی كه می گوید: «درست همین جا نقطه شروع است». تو همیشه اینجا بوده یی. آیا جای دیگری وجود دارد؟ تقویمی است كه می گوید: «همین الآن وقتش است». چه كسی دنبال زمان و مكان دیگری است؟ آن دروغگوها ودزدها را در معبد قلبمان به ما معرفی می كند و آنها را كنار می نهد تا ما بتوانیم آنطور كه باید زندگی كنیم مانند یك انسان كامل و شجاع و به آنچه كه مدتها به امید آن بودیم برسیم

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *