دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

سپاسگزاری
۲۵ دی ۱۳۸۹
دروغهای مادرم
۲۶ دی ۱۳۸۹
نمایش همه

دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

قسمت اول: اساسى ترين انتخابى كه در زندگى داريم اين است: “وسعت يابيم، يا درهم فرو رويم؟” انرژيهاى خلاقه و بيانگر خود را بصورت مثبت به اين جهان عرضه كنيم يا منفى؟ وضعيت ما هرچه باشد، ما قدرت انتخاب جهت گيرى خود را داريم. درهركدام از ما قهرمانانى هستند، با آنها حرف بزن، پيش ميآيند. بیشتر موجودات روى زمين، نسبت به انسان، انتخابهاى آگاهانۀ نسبتاً محدودى دارند، آنها عمدتاً ازطريق غرايز وتطبيق با محيط، كار ميكنند. ما افراد بشر، قدرت انتخاب بسيار گسترده اى داريم، زندگى روزانۀ ما تشكيل ميشود ازيك سلسله انتخابها و عمل كردن به آنها به ارادۀ خودمان، ( آنچه که خداوند تقدیر ما قرار داده اینست که بما قدرت انتخاب عنایت فرموده.) البته این امکانت درمقایسه با امکانات نامحدود خداوند محدود است، ولی هرچه هست، پاداش و مجازات روز جزا بر اساس همین قدرت اراده و انتخاب ماست، همچنین در این دنیا از عکس العمل انتخابات خود بر خوردار میشویم، که حاصل آن چیزیست که آنرا سرنوشت خود می دانیم، سرنوشتتی که بناچار باید بارمسئولیت آنرا بدوش بگیریم.

برداشتی از کتاب: “زندگى كه براى آن به دنيا آمده ايم”
اثر: ” دان ميل من” ترجمه ._ پریچهر فرجتدی

مواظب افکارت باش که کلامت میشود، مواظب کلامت باش، که عملت می شود، مواظب عملت باش، که عاداتت میشود. مواظب عاداتت باش، که شخصیتت میشود، مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود

entekhab

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *