دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…

گاهی نمیشود که نمیشود
۵ اسفند ۱۳۸۹
صحیفه سجادیه 2
۱۲ اسفند ۱۳۸۹
نمایش همه

دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…

بدو تولد: اووووووووَ اووووووَ
1 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ…
3 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
7سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
18سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
25 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
ازدواج: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
به همسر: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
به فرزندان: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
40 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
60 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
70 سالگی: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
تو قبر: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
پیش خدا: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
ای بابا بیاید اینو از اینجا جمش کنید. بندازیدش جهنم، کل فرشته ها هم دروغگو شدن!
تو جهنم: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
پیش شیطون: دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ،…
و شیطون برای اولین بار بعد از سجده کردن به انسان لونگشو پهن کرد…

 

خوشبحال پینوکیو که بعد از 100 قسمت آدم شد!

pinokio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *