خداوند فقط زبان عشق را می فهمد

حقیقت و دروغ
۱۳ اسفند ۱۳۹۰
مرداب
۱۴ اسفند ۱۳۹۰
نمایش همه

خداوند فقط زبان عشق را می فهمد

خداوند فقط یک زبان را می فهمد:
زبان عشق را.
اگر هستی را که به او تعلق دارد
دوست داشته باشی
آنچه را که لازم است به او بگویی
گفته ای.
زبان عشق
از هر آیین و شعایری مفهوم تر است.
گوهر دین شعایر نیست
بلکه عشق است
عشق زنده تپنده و پرشور .
خدا ظاهر است
وباطن.
ظاهر خدا جهانی است که می بینیم.
باطن او
روحی ست که درهیچ غالبی نمی گنجد.
رابطه ی تو با مظاهر الهی(هستی)
از رابطه ی تو باروحی که در ورای این مظاهر است
جدا نیست.
دشمنی با مظاهر الهی
دشمنی با خود خداست.
نمی توان به نام خدا نفرت ورزید
نمی توان به نام خدا شکنجه داد
نمی توان به نام خدا کشت.
به نام خدا فقط می توان عشق ورزید.

خداوند فقط زبان عشق را می فهمد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *