بهشت تو کجاست؟

و من، تنها نیستم
۱۵ فروردین ۱۳۹۱
تغییر
۱۷ فروردین ۱۳۹۱
نمایش همه

بهشت تو کجاست؟

عده ای خرابکار به یکی از مردان خدا حمله ور شدند،به روی او آب دهان انداختند،به سویش سنگ پرتاب کردند،لباسش را بر تن دریدند و به او دشنام دادند.اما آن مرد همچنان لبخند می زد.
یکی از آنها گفت: پس خدایت کجاست؟ چرا در این لحظه ی دشوار که به او نیاز داری ظاهر نمی شود و معجزه نمی کند؟
مرد پارسا به آرامی پاسخ داد: چه معجزه ای بالاتر از اینکه حتی با چنین رفتاری احساس می کنم در بهشت هستم؟
خرابکار با حیرت پرسید:اما با این رفتار بیشتر به نظر می رسد در جهنم هستی! بهشت تو کجاست؟
مرد پارسا دوباره لبخندی زد: بهشت در قلب من است و هیچ کس نمی تواند آن را از من بگیرد.با این وجود اگربدنم تکه تکه شود باز هم این لذت جاودانه در من باقی می ماند.
آن مرد پرسید:راز خوشبختی تو چیست؟
مرد خدا پاسخ داد:من در برابر فرمان خدا سر تعظیم فرود می آورم،زیرا در خواست او بهترین خیر من نهفته است.خداوند عاشق من و من هم عاشق او هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *