آن کس که بيند روی او

گفتا نه گفتنيست سخن گر چه محرمي
۱۰ شهریور ۱۳۸۹
قوانین سه گانه
۱۱ شهریور ۱۳۸۹
نمایش همه

آن کس که بيند روی او

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بيند روی او
شوريده گردد عقل او آشفته گردد خوی او


معشوق را جويان شود دکان او ويران شود
بر رو و سر پويان شود چون آب اندر جوی او


در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود
آن کو چنين رنجور شد نايافت شد داروی او


جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد
ترک فلک چاکر شود آن را که شد هندوی او


عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو می کند
چون خوش نباشد آن دلی کو گشت دستنبوی او


بس سينه ها را خست او بس خواب ها را بست او
بسته ست دست جادوان آن غمزه جادوی او


شاهان همه مسکين او خوبان قراضه چين او
شيران زده دم بر زمين پيش سگان کوی او


بنگر يکی بر آسمان بر قله روحانيان
چندين چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او


شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی طبل و دهل
بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی او

ای ماه رويش ديده ای خوبی از او دزديده ای
ای شب تو زلفش ديده ای نی نی و نی يک موی او


اين شب سيه پوش است از آن کز تعزيه دارد نشان
چون بيوه ای جامه سيه در خاک رفته شوی او


شب فعل و دستان می کند او عيش پنهان می کند
نی چشم بندد چشم او کژ می نهد ابروی او


ای شب من اين نوحه گری از تو ندارم باوری
چون پيش چوگان قدر هستی دوان چون گوی او


آن کس که اين چوگان خورد گوی سعادت او برد
بی پا و بی سر می دود چون دل به گرد کوی او


ای روی ما چون زعفران از عشق لاله ستان او
ای دل فرورفته به سر چون شانه در گيسوی او


مر عشق را خود پشت کو سر تا به سر روی است او
اين پشت و رو اين سو بود جز رو نباشد سوی او


او هست از صورت بری کارش همه صورتگری
ای دل ز صورت نگذری زيرا نه ای يک توی او


داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
غريدن شير است اين در صورت آهوی او


بافيده دست احد پيدا بود پيدا بود
از صنعت جولاهه ای وز دست وز ماکوی او


ای جان ها ماکوی او وی قبله ما کوی او
فراش اين کو آسمان وين خاک کدبانوی او


سوزان دلم از رشک او گشته دو چشمم مشک او
کی ز آب چشم او تر شود ای بحر تا زانوی او


اين عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من
صد رحمت و صد آفرين بر دست و بر بازوی او


من دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم
ای مرده جست و جوی من در پيش جست و جوی او


من چند گفتم های دل خاموش از اين سودای دل
سودش ندارد های من چون بشنود دل هوی او

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *